Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.1/2016

21. 3. 2016

Zápis č.1/2016

Ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 27.01.2016.

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) Stav našeho účtu u poštovní spořitelny činí k 31.12.2015 – 62.547,36 Kč.

2) Osazení dopravní značky „ Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „mimo majitelů garáží“ na zábradlí po pravé straně vjezdu do garáží. Důvod – parkování cizích řidičů na našem pozemku. Toto bude realizováno ve spolupráci s halovou garáží Vojanova č.p. 2196/2. Povolení osazení značky zajišťuje p. Karel  Mařík u Magistrátu města Plzně, policie ČR a ÚMO Plzeň 3.

3) Výbor obdržel nabídku na opravu fasády garáží a to jižní a severní strany od p. Šlajera ve výši 173.530,- Kč. Částka je bez DPH, jelikož p. Šlajer není plátce DPH. Realizace akce červenec - srpen 2016. Protože nabídnutá částka v současné době převyšuje finanční možnosti našeho společenství pověřuje výbor p. Kudrnovského, aby jednal s p. Šlajerem a SBDM Plzeň o možnosti financovat opravu fasády jiným způsobem, respektivě opravu odložit o rok.

4) Shromáždění majitelů garáží se bude konat dne  22.03.2016 – úterý od 17.30 hod. v internátech v Plzni – Skvrňanech, Vejprnická 56, pavilon č. 8. Prezentace od 17.00 hod. Pozvánky budou majitelům garáží zaslány poštou.

5) Sál a pozvánky zajistí p. Kudrnovský, presenci účastníků shromáždění p. Lauda a p. Fišer. Na tomto shromáždění budeme odsouhlasovat stanovy společenství zpracované dle nového OZ. Nové stanovy budou zaslány majitelům garáží s pozvánkou na shromáždění. Bude nutné zajistit maximální účast na shromáždění.

6) Pan Fišer zajišťuje opravu vydrolené podlahy v horním patře haly. V termínu do 15.2.2016 zajistí finanční nabídku od p. Bočka.

 

Zapsal: dne 27.01.2016                                                  Pavel Kudrnovský