Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.1/2017

30. 3. 2017

                                                                                V Plzni 25.01.2017

Zápis č.1/2017

Ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 25.01.2017.

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) Stav našeho účtu u Poštovní spořitelny činí k 31.12.2016 – 6.963,88 Kč.

2) Bylo konstatováno, že oprava fasády garáží a to jižní a severní strany byla dokončena v průběhu měsíce října 2016. Náklady činily 173.530,- Kč přesně dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/2016 ze dne 14.06.2016.

3) Náklady na opravu fasády byly uhrazeny s pomocí úvěru od SBDM Plzeň ve výši 55.000,- Kč. Úvěr budeme splácet ve splátkách do 31.03.2017. Společenství zaplatí úroky a to v celkové sjednané paušální výši 1.100,- Kč. Úroky jsou splatné jednorázově spolu s poslední splátkou jistiny.

4) Výbor se dohodl, že z důvodu splácení úvěru od SBDM Plzeň nebude realizovat další úpravy garáží, kromě drobné údržby (výměna žárovek v hale, revize hasících přístrojů a podobně).

5) Shromáždění majitelů garáží se bude konat dne 21.03.2017 – úterý od 17.30hod. v internátech v Plzni – Skvrňanech, Vejprnická 56, pavilon č.8.                                          

Prezentace od 17.00 hod. Pozvánky budou majitelům garáží zaslány poštou.

6) Sál a pozvánky zajistí p. Kudrnovský, prezentaci účastníků shromáždění p. Lauda a p. Fišer. Na tomto shromáždění budeme volit nový výbor společenství na dobu 5-ti let. Z toho důvodu bude nutné zajistit maximální účast na shromáždění, tak aby bylo usnášeníschopné.

Zapsal: dne 25.01.2017                                                  Pavel Kudrnovský