Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2/2016

21. 3. 2016

Zápis č.2/2016

Ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 10.03.2016.

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) Stav našeho účtu u Poštovní spořitelny činí k 29.02.2015 – 80.388,29 Kč.

2) Osazení dopravní značky „ Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „ mimo majitelů garáží“ je v současné době v řešení na odboru dopravy magistrátu města Plzně.

3) Oprava fasády garáží a to jižní a severní strany od p. Šlajera ve výši 173.530,- Kč. Finanční prostředky budou zajištěny z účtu Společenství ( většina) + výbor požádá SBDM Plzeň o povolení překročení FO o částku cca. 60.000,- Kč.

4) Byla provedena kontrola zajištění Shromáždění majitelů garáží, které se uskuteční 22.3.2016 od 17.30 hod. Sál je zajištěn, pozvánky včetně nových stanov zaslány majitelům garáží. Presenci zajistí p. Lauda a p. Fišer.

5) P. Fišer nadále jedná ve věci opravy podlahy v horní hale s p. Bočkem, majitelem garáže.

Zapsal: dne 10.03.2016                                                  Pavel Kudrnovský