Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.5/2017

16. 12. 2017

                                                                                V Plzni 14.12.2017

Zápis č.5/2017

ze schůze výboru společenství vlastníků garáží Vojanova č.p. 2198 Plzeň, konané dne 14.12.2017.

Přítomni:  p.Kudrnovský, p.Lauda, p.Fišer

                   Bylo projednáno a dohodnuto:     

1) Stav našeho účtu u Poštovní spořitelny činí k 30.11.2017 – 58.010,57 Kč.

2) Dne 27.11.2017 byla provedena revize elektro + hromosvodů.

3) Zjištěné závady budou odstraněny svépomocí p. Laudou v termínu do 31.08.2017

4) Pan Šlajer provedl opravu prasklin na jižní straně haly s tím, že oprava nátěru bude provedena v průběhu jarních měsíců 2018. Bylo dohodnuto, že na zakoupení nátěrové hmoty se bude finančně podílet Společenství vlastníků.

5) Na základě požadavku vlastníků garáží p.Kudrnovský zakoupil hrablo na sníh a toto umístil na vnitřní stranu vjezdových vrat do spodní haly.

 

Zapsal: dne 14.12.2017                                                  Pavel Kudrnovský

Souhlas se zápisem p. Lauda, p. Fišer